Een bericht van gemeente Haarlemmermeer Lees online  |  Afmelden
Gemeente Haarlemmermeer
Nieuw-Vennep
Nieuwsbrief
 
23 juli 2020
In deze nieuwsbrief:
1. Omgevingsvergunning Westerdreefkwartier 
2. Opheffing geluidzone Van Groningen
3. Centrum: banners in Venneperstraat
4. Nieuwe Kom: Venneperstraat en Marktgebouw
5. Flexwonen 
6.  Veldbloemstraat: overleg met bewoners
7. Videobijeenkomsten Pionier-Bolsterrein
 
Centrum: banners in Venneperstraat
Op 24 juni hebben de dorpsraad en OVHZ een banner geplaatst op het pand Venneperstraat 7. Deze banner laat de geschiedenis zien van Nieuw-Vennep en geeft uitleg over de vlag van Nieuw-Vennep. Afhankelijk van de voortgang van de plannen voor de Nieuwe Kom zal in het najaar een aantal andere panden worden opgevrolijkt. Daarnaast is een vergunning verleend voor de reconstructie van het voormalige ABN-AMRO pand. Tot slot hebben de eigenaren van de Symfonie banners aan hun gevel aangebracht. Dit vergroot de zichtbaarheid van het winkelcentrum.
Lees meer nieuws over het centrum  
 
Venneperstraat en het Marktgebouw
De gemeente is sinds lange tijd bezig met de vernieuwing van een deel van het centrum van Nieuw-Vennep, in het project Nieuwe Kom. In februari is er een groot overleg geweest met ondernemers, ontwikkelaars en de dorpsraad over de stand van zaken. Iedereen wil dat het snel gaat, maar er zijn problemen met de financiering en versnipperd eigendom. Ook is het puzzelen met parkeerplaatsen. Oplossingen bereiken gaat moeizaam en het kost tijd. Lees op de website meer over de kavel Venneperstraat en het Marktgebouw.
Meer over ontwikkelingen Nieuwe Kom
 
Veldbloemstraat: overleg met bewoners
De gemeente en Ymere werken samen aan een plan om betaalbare nieuwbouwwoningen te bouwen aan de Veldbloemstraat. Door de coronacrisis was een echte informatieavond voor de buurt niet mogelijk. Daarom heeft de gemeente een videopresentatie gemaakt. Via de website konden mensen daarop reageren. Er is overleg geweest met een aantal buren over het wijzigen van het bestemmingsplan, de participatie en de communicatie. Na de zomer komt er een vervolg.
Laatste nieuws over de Veldbloemstraat
 
Videobijeenkomsten Pionier-Bolsterrein 
Omdat er geen gewone informatiebijeenkomst georganiseerd kon worden vanwege corona, heeft de gemeente in juni videobijeenkomsten met kleinere groepen belanghebbenden gehouden: ondernemers, bewoners en omwonenden. Op dit moment worden de (meest) gestelde vragen verwerkt en binnenkort met een antwoord op de website geplaatst. Mensen die een reactie hebben achtergelaten op de website, bij de videopresentatie en/of aanwezig zijn geweest bij een videobijeenkomst, worden ook per e-mail geïnformeerd. 
Meer over de communicatie en planning
 
 
Colofon

Dit is een nieuwsbrief van gemeente Haarlemmermeer.

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend

Telefoonnummer: 0900 1852
Contact
Facebook   Facebook
Twitter   Twitter
Linkedin   LinkedIn